Dongba piktogrammer. Naxifolkets skrift i det vestlige Kina.

Forløbet er bygget op om en introduktion til Naxifolkets skriftsprog, en ordbog = nogle lister over dongba piktogrammer (ordlister) og en række opgaver, hvor man selv kan prøve at skrive dongba piktogrammer og at oversætte frem og tilbage mellem Dongba og dansk.

Det er ikke meningen, at man på nogen måde skal lære at skrive dongba sproget korrekt, men at man skal stifte bekendtskab med en skriftsprogform, som er så langt fra dansk og europæisk, som næsten tænkes kan. At se, hvordan mennesker fra en fjern kultur udtrykker sig skriftligt, kan give et bidrag til en bedre almen sprogforståelse.

 

Forløbet består af to moduler

1. En introduktion til Dongba skriftsprog og Naxikultur, samt en Dongba ordbog = en række lister over dongba piktogrammer. Man kan arbejde med introduktionen og piktogramlisterne bl.a. ud fra følgende spørgsmål: 1. Karakteriser naxifolkets familie- og kønsrollestruktur. 2 Hvordan kommer kønsrollestrukturen til udtryk i dongba skriftsproget. 3. Karakteriser dongba sproget m.h.t. ord, syntaks, sprogslægtskab og historie. 4. Hvordan opbygges/udtrykkes ordene i dongba skriftsproget, og hvordan sammenstilles ordene til sætninger. 5. Hvad er forskellene på dongba skriftsproget og dansk og indoeuropæisk skriftsprog.

 

2. En række opgaver, som man kan arbejde med enkeltvis, i par og i klassen som helhed. Spørgsmålene til opgaverne findes i tilknytning til de enkelte opgaver.

Tidsforbrug til begge moduler: 2 eller 3 gange 45 min. afhængigt af, om og i hvilket omfang man inddrager det engelsksprogede materiale fra internettet, som der er henvist til i linkene.

 

Dongba skriftsprog og Naxikultur

 

Dongba ordbog

 

Opgaver

 

piktbillede.jpg

Illustrerede Dongba tekster på papirruller

Område og fag: Stx

Almen sprogforståelse

 

Undervisningsforløb:

Materialet kan anvendes til klasseundervisning, individuelt arbejde og par-arbejde, samt en kombination heraf.

 

Formål - Lærertekst.

 

Links til videre studier.